Bestyrelsen og kort

Islehus grundejerforenings bestyrelse

E-mail: bestyrelse@islehusgrundejerforening.dk

Formand Bianca Lehd Lauesen

Kasserer Christian Falther

Sekretær Ebbe Raahauge

Næstformand Steen Skovlind

Bestyrelsesmedlem Bo Dalsgaard

Bestyrelsessuppleant Erwin Cordsen

Revisor Carsten Sjøberg

Revisor Kristian Jørgensen

Revisorsuppleant Lars Isaksen

Kort over Islehus grundejerforening